doradztwo i konsulting w zakresie ochrony

:: audyty bezpieczeństwa ::

analizy i oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa

:: doradztwo w zakresie systemów bezpieczeństwa ::

outsourcing specjalistów ds. bezpieczeństwa

:: ochrona osób, mienia i informacji ::

systemy monitoringu alarmowego i wizyjnego IP

:: systemy zabezpieczeń elektronicznych ::

zdalny monitoring, integracje systemów monitoringu

:: nadzory inwestorskie w zakresie systemów zabezpieczeń ::

szkolenia w zakresie systemów zabezpieczeń

partnerzy: